Boekenagenda 

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

30 berichten in deze agenda
Rotterdam - maandag 17 juni

Leren contact maken met natuurwezens

In het Kralingse Bos, met Edith Lammerts-van Bueren en Chantal Heijdeman.

Op deze openbare avond van AViN* Rotterdam komen we tezamen op het parkeerterrein achter eetcafe De Eekhoorn, tegenover het hertenkamp. We willen al lerend een stapje verder komen in het contact maken met Natuurwezens.

Voor wie niet zo goed lang kan staan, we hebben een aantal (7) stoeltjes bij ons. Meld je er even voor aan bij Thea van Veen.

Natuurwezens, ook wel elementenwezens genoemd, zijn de helpers van Persephone bij de plantenontwikkeling. Zij zoeken in toenemende mate contact met mensen. Ze vragen onze erkenning voor hun werk (de verschijningen van planten), maar vragen ook sturing vanuit onze moraliteit. Ook al zien wij hen niet, toch kunnen wij leren ons te openen voor hen om 'waar te nemen' wat zij ons innerlijk te zeggen hebben.

Ingeleid met een meditatietekst zullen we deze avond oefenen door ons te richten op twee vragen, ieder voor zich, in onszelf: Wat is hier aan de orde? en vervolgens: Hoe kunnen wij helpen?

Na elke vraag wisselen we uit wat we innerlijk hebben waargenomen, zoeken we een gemeenschappelijke noemer en zetten die om in een euritmisch gebaar om dat aan de natuurwezens te schenken.

Edith Lammerts van Bueren is auteur van het boek 'Leven met Persephone en de toekomst van de plantenwereld' alsmede vrij onderzoeker biologische plantenveredeling BioAcademy, zie

www.bioacademy.nl en Ambassadeur van IFOAM-Organics International, www.ifoam.bio.

T: +31(0)6 10 91 97 36; E: elammerts@gmail.com

Chantal Heijdeman is euritmiste (Stichting Uit Eigen Beweging) en beoefent het contact met natuurwezens.

*AViN= Antroposofische vereniging in Nederlan

maandag 17 juni 19:45-21:30 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

Zutphen - dinsdag 18 juni

Vanaf beide oevers

Maandelijkse bijeenkomst, begeleid door Heleen de Weger

‘Bouw bruggen in jezelf naar het land van de doden,
de doden bouwen samen met jullie aan de opbouw van de aarde.
Wandel bewust samen met de doden, hand in hand,
opdat de hele wereld vergeestelijkt wordt.’

~ Manfred Kyber

Zeker in de huidige tijd kun je de urgentie voelen om je bewustzijnstoestand zó te ontwikkelen dat de gestorvenen met wie we verbonden zijn, ons daardoor kunnen bereiken, ons te hulp kunnen komen. Zij en wij leven immers, nog steeds, in een gemeenschappelijke wereld. Ook al kennen we het gebied waarin zij zich nu bewegen en gedragen nauwelijks nog.

Deze urgentie en het werk van Gerhard Reisch leidden tot het initiatief voor deze bijeenkomsten.

Tijdens zijn veelbewogen leven (1899 – 1975) ging de schilder Gerhard Reisch (https://gerhardreisch.com/de) een intensieve geestelijke weg waarvan hij de inzichten weergaf in schilderingen en korte teksten. Zo ontstond ook het zogeheten Dodenboek.

We willen met elkaar aan de hand van dit boek een brug bouwen naar - de wereld van - de levenden ‘aan de andere kant’.

Met deze bijeenkomsten willen we onze gevoeligheid voor hun ‘aanwezigheid’ in ons dagelijkse leven vergroten, het besef van onze wederzijdse verbondenheid versterken en daarmee bewuster een ‘schaal’ vormen voor wat zij ons willen aanreiken.

Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten staat telkens één afbeelding plus de bijbehorende tekst centraal. Bij iedere bijeenkomst nodigen we vooraf in stilte dierbare gestorvenen uit om bij ons ‘werk’ aanwezig te zijn, voordat we ons op de afbeelding richten.

Volgens een eenvoudige methodiek zullen vervolgens momenten van stille beschouwing worden afgewisseld met mondelinge uitwisseling over het waargenomene.

Zo openen we ons niet alleen voor de schildering vóór ons, maar ook voor de aanwezigheid van de ‘gestorvenen’ in en om ons, en voor elkaar. Deze gezamenlijke gerichtheid draagt er wezenlijk toe bij dat voor een ieder ‘het geheel meer is dan de som der delen’.

Waardoor ‘verbinding’ groeit…

'Voorkennis' is niet nodig, de bereidheid om onbevangen waar te nemen wel!

In verband met de grootte van de ruimte en de gewenste groepsgrootte is opgave noodzakelijk.

Dat kan via het e-mailicoontje (zonder pijltje!) onder dit bericht.

Kosten: € 5,00 per keer.

Data en tijd: in principe iedere derde dinsdag van de maand - zie deze agenda - van 10.30 tot 12.00 uur.

dinsdag 18 juni 10:30-12:00 uur

Badhuisweg 27, Zutphen

06 1783 3194

uitgebreide informatie...

Antwerpen - België - vrijdag 21 juni

De wonde en het recht op kwetsbaarheid

Boekvoorstelling met voordracht door Christine Gruwez

Wat is een wonde? Een wonde betekent dat een levende samenhang vernietigd wordt, uiteenvalt. Het is de pijn die ons vertelt dat we verwond zijn.

Een wonde kan echter ook een wonder zijn. Want ze wekt genezende krachten. Zijn wij als mensen misschien daarom principieel kwetsbaar, opdat deze genezende krachten zouden kunnen werken, ook als de wonde open blijft?

Christine Gruwez schetst op een indringende manier dat we pas werkelijk tijdgenoten worden als we de in het menselijke wezen gegronde kwetsbaarheid in onszelf en de medemens erkennen, zodat kracht voor verlossing kan voortkomen uit genezing.

vrijdag 21 juni 20:00-22:00 uur

Hiberniaschool
Volkstraat 40, Antwerpen
België

uitgebreide informatie...

Zutphen - zaterdag 22 juni

Faust-cyclus

Voordrachtencyclus door Joan Botman

Met Nederlands als voertaal, waarbij Faust I en Faust II worden doorgenomen om een bescheiden deel van deze onvoorstelbaar grote schat op te delven.

Het motief van de voordrachtencyclus is Faust in onszelf. We zijn zelf Faust. Ik ben Faust! Een van de belangrijke vragen in de lezingen is: welke relatie had Faust met de geestelijke wereld? De voertaal is Nederlands. De lezing wordt omlijst door muziek, liederen en veel beeldmateriaal. Eventuele Duitse teksten worden vergezeld met Nederlandse vertaling. De wereld van Faust is onze eigen wereld!

Inloop: 13.30 uur

Start lezing: 14.00 uur

Eindtijd: rond 17.00 uur

Bijdrage: € 15,00 per lezing. Graag contant bij de deur betalen. Reductie is mogelijk in overleg.

Alle 9 lezingen kunnen voor € 115,00 worden bezocht.

Aanmelden via Jac Net met een e-mail.

Data van de Faust-cyclus:

30 september

28 oktober

16 december

27 januari

24 februari

23 maart

20 april

25 mei

22 juni

zaterdag 22 juni 14:00-17:00 uur

Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Leiden - vanaf zaterdag 29 juni

Doordringende warmte, zinderend licht

Creëer je eigen zomer-schilderij, workshop met Frederiek Nelissen

In deze tweedaagse workshop werken we aan een wat groter schilderij. We duiken daarbij onder in de elementen aarde, water, lucht/licht en warmte. We zullen hierbij diverse middelen inzetten, zoals zand, hout, metalen en pigmenten.

Datum: zaterdag 29 en zondag 30 juni

Tijd: 12.00 - 16.00 uur

Kosten: € 95,00 (incl. koffie/thee) plus € 25,00 materiaalkosten

zaterdag 29 juni 12:00 uur

zondag 30 juni 16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zeist - zondag 30 juni

Een ware mensenmaatschappij

De Kerngroep Sociale Driegeleding nodigt u uit voor een lezing met John Hogervorst

In het beeld van de sociale driegeleding verbindt elk mens zich vanuit drie verschillende aspecten met de samenleving: de verhouding tussen individu en gemeenschap bestaat uit deze drie aspecten – die recht doen aan het wezen van de mens. In de samenleving zoals we die kennen worden deze drie wezenlijk verschillende aspecten genegeerd en wordt de individuele mens benaderd als een naamloos, uniform wezen. Wat kunnen we doen om de ‘hele mens’ centraal te stellen?

In deze bijeenkomst zullen we met elkaar onderzoeken welke stappen we kunnen zetten om de samenleving naar deze menselijke maat vorm te geven. Welke inzichten zijn daarbij behulpzaam? Waar ligt het begin van onze actieve betrokkenheid hiermee? Welk gereedschap staat ons daarbij ter beschikking? Welke valkuilen vinden we op ons pad?Deze vragen vormen de inhoud van onze bijeenkomst.

John Hogervorst is oprichter van Nearchus CV en redacteur van Driegonaal, tijdschrift voor Sociale Driegeleding. Driegonaal vertelt ‘het verhaal van de sociale driegeleding’ en wat dit gedachtengoed kan betekenen om mogelijk mensen kennis te laten maken met de sociale driegeleding en met haar achtergronden en visie op de actuele wereldsituatie.

Benieuwd naar deze middag? We hopen op je komst.

Opgave: is wenselijk en kan bij Els van Dongen via e-mail.

Entree: € 15,— graag contant en gepast aan de deur te voldoen.

De organisatie is in handen van de Kerngroep Sociale Driegeleding: Henk Hupkes, Feiko van der Veen, Coenraad de Graaf en Els van Dongen.

De middag is voor iedereen toegankelijk, dus mocht je nog andere geïnteresseerden in je omgeving kennen, dan zijn zij van harte welkom.

zondag 30 juni 13:30-17:30 uur

Rafaëlkerk
Van Tetslaan 4, Zeist

uitgebreide informatie...

Zutphen - zondag 30 juni

Boekpresentatie: Parzivals weg naar de Graal

Je bent van harte welkom bij de presentatie van het door Jac Net geschreven boek.

In de vorm van vragen en antwoorden zal de inhoud van het boek tot leven worden gebracht. Tijdens dit interview, dat door Frans Lutters geleid zal worden, is er voor het publiek ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een drankje en zal er muziek klinken.

Inloop vanaf 13.30 u.

Aanmelden per e-mail.

zondag 30 juni 14:00 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Zeist - zaterdag 6 juli

Een perspectief op depressie en angst bij jongeren

Bijeenkomst met Jaap van de Weg

Veel jonge mensen worden uitgedaagd door gevoelens van angst en depressie. Dit kunnen we zien als een psychologisch, dan wel psychiatrisch vraagstuk. Daarnaast kun je er ook vanuit een ander perspectief naar kijken. Deze gevoelens doen een appèl aan ons: wat kunnen we hieraan ontwikkelen? Wat vraagt dit van ons?

Als we ons in deze vraag verdiepen, kan het zijn dat we nog een andere oorzaak tegen komen, eentje die samenhangt met de spirituele situatie van deze tijd. Dan komen deze klachten in een heel ander licht te staan, en vraagt het een andere aanpak.

Wij organiseren vanuit de Jeugdsectie van de Antroposofische vereniging een onderzoeksdag, waarin we met elkaar op onderzoek gaan naar deze achtergronden. We doen dat met gesprek over ervaringen, en met behulp van spiritueel getinte opstellingen.

Als er na de dag genoeg interesse is, willen we graag een onderzoeksgroep beginnen dat een aantal keren bij elkaar komt.

Groetjes,

Jaap van de Weg & Marieke Vingerhoets

Tijd: 10 tot 16 uur, inclusief lunch

Wie: mensen van 18 – 35 jaar

Meenemen: een opschrijfboekje.

Aanmelden via de website

zaterdag 6 juli 10:00-16:00 uur

Secretariaat AViN
Boslaan 15, Zeist

Zeist - zondag 7 juli

Sint Jan - De occulte geheimen van de zon

Themadag met lezing en workshops

Sint Jan – De occulte geheimen van de zon

De zon is niet zomaar een gloeiende bal waarin door kernfusie nieuwe elementen ontstaan. het is een wezen op zichzelf. Woonplaats van de wezens uit de tweede hiërarchie, de Kyriotetes, Dynamis en de Elohim. De zon is een wezen die net als de menselijke ziel reïncarneert. In het verleden was de zon een planeet en in de toekomst zal de zon reïncarneren als een nieuw melkwegstelsel.

Op dit moment voed de zon ons dagelijks met kracht. Het voedt ons en het laat de natuur doen groeien. In de winter zijn wij aangewezen op onze eigen innerlijke kracht maar in de zomer kunnen we het meest de fysieke kracht van de zon ervaren. De zon is ook de plek waar de Christus zijn woonplaats had voordat hij zich via het mysterie van Golgotha met de aarde verbond. In de religie die gebracht werd door Zarathustra vertegenwoordigde de zon de goede krachten in zijn dualistische wereldbeeld. Net zoals de zon iedere morgen weer rijst aan de horizon vanuit de donkerte van de nacht trachte Zarathustra zijn mensen te inspireren hetzelfde te doen en op te rijzen tot de hogere zelf.

Volgens Rudolf Steiner zijn in de moderne tijd de zon-mysteriën uitgewerkt en kunnen we alleen nog datgene wat de zon fysiek brengt zien, namelijk het groeien van de planten en het geven van energie en licht. Maar dankzij de Antroposofie kunnen we de zon weer zien als spiritueel wezen en ervaren hoe verschillende oude culturen hier zich over uitweiden.

In het verleden waren de zon en de uitwendige planeten één en in toekomst zal dat weer zo zijn. De moderne wetenschap leert ons dat de zon een rode dwerg zal worden die letterlijk de aarde zal opslokken. Hieruit leren we dat niets permanent is en dat onze aarde slecht tijdelijk gescheiden is van de zon en de wezens die daarin leven. Het is aan ons nu we gescheiden zijn van de zon deze wezens te leren kennen, in ons op te nemen en erdoor te laten inspireren.

Graag nodigen we jullie uit voor een dag in het licht van dit thema met lezing en workshops waar de mogelijkheid bestaat tot verbinding, expressie en verdieping.

We hopen jullie te mogen ontvangen.

Namens de Jeugdsectie,

Kaelin Schouten, Verena van der Meulen, Elisa Stapel en Florian Zirkzee

Programma

10.30 – 11.30 Mensenwijdingsdienst met het epistel van Johannes de Doper (we verzamelen om 10.15 bij de Rafaëlkerk in Zeist)

11.30 – 12.00 Koffie

12.00 – 13.00 Workshop euritmie

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 Lezing door Bastiaan Baan

15.30 – 17.30 Workshop boetseren

18.00 – 19.00 Avondeten

19.00 – 20.00 Napraten

Tijd: 10.30 tot 20.00 uur, inclusief lunch

Kosten: 15 eruo.

Aanmelden via de website

zondag 7 juli 10:15-20:00 uur

Zeister Vrije School
Socrateslaan 22, Zeist

Zutphen - dinsdag 16 juli

Vanaf beide oevers

Maandelijkse bijeenkomst, begeleid door Heleen de Weger

‘Bouw bruggen in jezelf naar het land van de doden,
de doden bouwen samen met jullie aan de opbouw van de aarde.
Wandel bewust samen met de doden, hand in hand,
opdat de hele wereld vergeestelijkt wordt.’

~ Manfred Kyber

Zeker in de huidige tijd kun je de urgentie voelen om je bewustzijnstoestand zó te ontwikkelen dat de gestorvenen met wie we verbonden zijn, ons daardoor kunnen bereiken, ons te hulp kunnen komen. Zij en wij leven immers, nog steeds, in een gemeenschappelijke wereld. Ook al kennen we het gebied waarin zij zich nu bewegen en gedragen nauwelijks nog.

Deze urgentie en het werk van Gerhard Reisch leidden tot het initiatief voor deze bijeenkomsten.

Tijdens zijn veelbewogen leven (1899 – 1975) ging de schilder Gerhard Reisch (https://gerhardreisch.com/de) een intensieve geestelijke weg waarvan hij de inzichten weergaf in schilderingen en korte teksten. Zo ontstond ook het zogeheten Dodenboek.

We willen met elkaar aan de hand van dit boek een brug bouwen naar - de wereld van - de levenden ‘aan de andere kant’.

Met deze bijeenkomsten willen we onze gevoeligheid voor hun ‘aanwezigheid’ in ons dagelijkse leven vergroten, het besef van onze wederzijdse verbondenheid versterken en daarmee bewuster een ‘schaal’ vormen voor wat zij ons willen aanreiken.

Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten staat telkens één afbeelding plus de bijbehorende tekst centraal. Bij iedere bijeenkomst nodigen we vooraf in stilte dierbare gestorvenen uit om bij ons ‘werk’ aanwezig te zijn, voordat we ons op de afbeelding richten.

Volgens een eenvoudige methodiek zullen vervolgens momenten van stille beschouwing worden afgewisseld met mondelinge uitwisseling over het waargenomene.

Zo openen we ons niet alleen voor de schildering vóór ons, maar ook voor de aanwezigheid van de ‘gestorvenen’ in en om ons, en voor elkaar. Deze gezamenlijke gerichtheid draagt er wezenlijk toe bij dat voor een ieder ‘het geheel meer is dan de som der delen’.

Waardoor ‘verbinding’ groeit…

'Voorkennis' is niet nodig, de bereidheid om onbevangen waar te nemen wel!

In verband met de grootte van de ruimte en de gewenste groepsgrootte is opgave noodzakelijk.

Dat kan via het e-mailicoontje (zonder pijltje!) onder dit bericht.

Kosten: € 5,00 per keer.

Data en tijd: in principe iedere derde dinsdag van de maand - zie deze agenda - van 10.30 tot 12.00 uur.

dinsdag 16 juli 10:30-12:00 uur

Badhuisweg 27, Zutphen

06 1783 3194

uitgebreide informatie...

Zutphen - dinsdag 20 augustus

Vanaf beide oevers

Maandelijkse bijeenkomst, begeleid door Heleen de Weger

‘Bouw bruggen in jezelf naar het land van de doden,
de doden bouwen samen met jullie aan de opbouw van de aarde.
Wandel bewust samen met de doden, hand in hand,
opdat de hele wereld vergeestelijkt wordt.’

~ Manfred Kyber

Zeker in de huidige tijd kun je de urgentie voelen om je bewustzijnstoestand zó te ontwikkelen dat de gestorvenen met wie we verbonden zijn, ons daardoor kunnen bereiken, ons te hulp kunnen komen. Zij en wij leven immers, nog steeds, in een gemeenschappelijke wereld. Ook al kennen we het gebied waarin zij zich nu bewegen en gedragen nauwelijks nog.

Deze urgentie en het werk van Gerhard Reisch leidden tot het initiatief voor deze bijeenkomsten.

Tijdens zijn veelbewogen leven (1899 – 1975) ging de schilder Gerhard Reisch (https://gerhardreisch.com/de) een intensieve geestelijke weg waarvan hij de inzichten weergaf in schilderingen en korte teksten. Zo ontstond ook het zogeheten Dodenboek.

We willen met elkaar aan de hand van dit boek een brug bouwen naar - de wereld van - de levenden ‘aan de andere kant’.

Met deze bijeenkomsten willen we onze gevoeligheid voor hun ‘aanwezigheid’ in ons dagelijkse leven vergroten, het besef van onze wederzijdse verbondenheid versterken en daarmee bewuster een ‘schaal’ vormen voor wat zij ons willen aanreiken.

Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten staat telkens één afbeelding plus de bijbehorende tekst centraal. Bij iedere bijeenkomst nodigen we vooraf in stilte dierbare gestorvenen uit om bij ons ‘werk’ aanwezig te zijn, voordat we ons op de afbeelding richten.

Volgens een eenvoudige methodiek zullen vervolgens momenten van stille beschouwing worden afgewisseld met mondelinge uitwisseling over het waargenomene.

Zo openen we ons niet alleen voor de schildering vóór ons, maar ook voor de aanwezigheid van de ‘gestorvenen’ in en om ons, en voor elkaar. Deze gezamenlijke gerichtheid draagt er wezenlijk toe bij dat voor een ieder ‘het geheel meer is dan de som der delen’.

Waardoor ‘verbinding’ groeit…

'Voorkennis' is niet nodig, de bereidheid om onbevangen waar te nemen wel!

In verband met de grootte van de ruimte en de gewenste groepsgrootte is opgave noodzakelijk.

Dat kan via het e-mailicoontje (zonder pijltje!) onder dit bericht.

Kosten: € 5,00 per keer.

Data en tijd: in principe iedere derde dinsdag van de maand - zie deze agenda - van 10.30 tot 12.00 uur.

dinsdag 20 augustus 10:30-12:00 uur

Badhuisweg 27, Zutphen

06 1783 3194

uitgebreide informatie...

Amsterdam - vanaf zondag 25 augustus

Staande stenen - Aarde en kosmos in gesprek

Driedaagse zomercursus over de megalietcultuur.

In de mensheidsgeschiedenis werden op talloze plekken op aarde grote stenen - megalieten - opgericht, vaak in kringen of rijen geplaatst en versierd met ingekerfde motieven. En er werden binnenruimtes geschapen in grafheuvels, hunebedden, dolmen, cairns. Wat hebben deze stenen ons te vertellen?

Een zomercursus van drie dagen op zondag 25 augustus 12.00-16.15 uur en maandag 26 en dinsdag 27 augustus 10.00-16.15 uur met inleidingen, kunstzinnig werken en gesprek, begeleid door Pieter van der Ree (architect), Erik Lemmens (beeldend kunstenaar), José Vlaar (euritmiste), Ernst Terpstra en Marianne de Nooij (geestelijken).

De openbare inleidende voordracht op zondag, 12.00-13.00 uur door Pieter van der Ree is ook voor wie verder niet deelneemt aan de cursus.

Kosten: graag een bijdrage naar draagkracht, richtbedrag €75. Brood voor de lunch neem je zelf mee, voor koffie en thee wordt gezorgd.

Aanmelden voor 18 augustus via e-mail.

zondag 25 augustus 12:00 uur

dinsdag 27 augustus 16:15 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

06 3560 9944

 « 123 » 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…